Test Aankoop Verzekeringen gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Door verder te surfen op de website ga je akkoord met het gebruik van cookies.

× Ik aanvaard    Meer weten →

Onze dienstverlening

Wie zijn wij?

Test Aankoop Verzekeringen cvba is een coöperatieve vennootschap
(ondernemingsnummer BE 0537.251.425) die afhangt van de vzw Verbruikersunie Test Aankoop.

Het maatschappelijke doel van de vzw Test Aankoop is:

  • het bevorderen, verdedigen en vertegenwoordigen van de consumentenbelangen, door in het bijzonder studies en onderzoeken uit te voeren in het domein van de consumptie
  • het stimuleren en ondersteunen van de creatie, ontwikkeling of de activiteit van rechtspersonen die als hoofddoel de bevordering en verdediging van consumentenbelangen hebben


Welke dienstverlening bieden we aan?Test Aankoop Verzekeringen helpt je bij het afsluiten van een kwaliteitsvol verzekeringscontract, aangepast aan jouw behoeften, en voor een competitieve prijs.

In eerste instantie beperkt Test Aankoop Verzekeringen haar tussenkomst tot het helpen van consumenten bij het vinden en afsluiten van bijstandsverzekerings -contracten. Binnen het verzekeringswereldje hebben we het over "tak 18“.

Wanneer je, op basis van de adviezen en de vergelijkende tabel op onze website, het contract gekozen hebt dat bij jou past, klik je op de link die je direct zal leiden naar de website van de betreffende maatschappij. De tussenkomst van Test Aankoop Verzekeringen stopt hier, met uitzondering van een eenmalige bijstand in geval van moeilijkheden met de verzekeringsmaatschappij en, in sommige gevallen, de storting van een ristorno wanneer de verzekeringsmaatschappij niet meteen een premievermindering toekent.

Test Aankoop Verzekeringen zal geen verzekeringscontract afsluiten in jouw naam. Test Aankoop Verzekeringen vertegenwoordigt overigens geen verzekeringsmaatschappij, door bijvoorbeeld het aanvaarden van een risico, al dan niet voorlopig, in naam van of voor de rekening van een verzekeringsmaatschappij.

Afhankelijk van de specifieke kenmerken van jouw situatie kan het exacte bedrag van de premie die je aan de verzekeringsmaatschappij moet betalen lichtjes verschillen van het bedrag dat door Test Aankoop Verzekeringen wordt aangekondigd. De verschuldigde premies, de vermelde diensten in het contract maar ook de schadevergoedingen of bedragen die je mag ontvangen, verlopen niet via Test Aankoop Verzekeringen.

Indien je beroep moet doen op de bijstandsverlening vermeld in jouw verzekeringscontract moet je onmiddellijk contact opnemen met jouw maatschappij volgens de instructies die ze je heeft meegedeeld.

Onze vergelijkingstabellen

De vergelijkingstabellen die we weergeven op onze website worden opgesteld in functie van jouw behoeften en op basis van een gedetailleerde analyse van de contracten die de verzekeringsmaatschappijen voorstellen. We hebben het grootste deel van de contracten op de markt geanalyseerd en we tonen je de meest geschikte contracten, inclusief die contracten van de maatschappijen waar Test Aankoop Verzekeringen geen distributieovereenkomst mee heeft.

Hoe verminderen we belangenconflicten

Wat is een belangenconflict?

We hebben het over een belangenconflict wanneer een tussenpersoon meer te winnen heeft door je een bepaald contract van een bepaalde verzekeringsmaatschappij aan te bevelen dan dat hij je het contract aanbeveelt dat het beste bij jou zou passen. Het feit dat belangenconflicten frequent voorkomen in de verzekeringssector wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de vergoedingswijze van de tussenpersonen door de maatschappijen.

Ons beleid om belangenconflicten te verminderen

Test Aankoop heeft er op Belgisch en Europees niveau altijd voor gepleit dat de wet het verplicht maakt om belangenconflicten te verminderen en dat consumenten correct geïnformeerd worden over mogelijke conflicten.

Test Aankoop Verzekeringen, dat deel uitmaakt van de groep Test Aankoop, pleit voor dezelfde aanpak. Daarom heeft Test Aankoop Verzekeringen de verschillende elementen in kaart gebracht die zouden kunnen leiden tot dergelijke belangenconflicten. We hebben bovendien maatregelen genomen die het risico op belangenconflicten uitsluiten of de eventuele gevolgen ervan beperken.

Hoe worden we vergoed?

  • Voor maatschappijen met wie Test Aankoop Verzekeringen een distributieakkoord heeft afgesloten, bedraagt de ontvangen commissie in grootteorde 20% van de premie. Test Aankoop Verzekeringen staat een groot deel van deze commissie af aan de leden van Test Aankoop.
  • We ontvangen geen bijkomende commissie gebaseerd op het volume of de omzetdrempels bij een of andere verzekeringsmaatschappij.
  • Die vergoedingen worden gebruikt om de algemene kosten en de personeelskosten van Test Aankoop Verzekeringen te dekken.
  • Test Aankoop Verzekeringen zou ook vergoed kunnen worden door Test Aankoop cvba voor diensten die aan laatstgenoemde geleverd worden.
  • We maken geen publiciteit voor verzekeringsmaatschappijen, geen enkele maatschappij vergoedt ons om opgenomen te worden in onze vergelijkingstabellen of om er hoog in genoteerd te staan.

Je privacyWe respecteren en beschermen jouw privacy zorgvuldig. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en we garanderen je dat alle gegevens die je ons verstrekt met de grootste zorg en discretie behandeld zullen worden.

Jouw persoonlijke gegevens worden bewaard in onze bestanden en gebruikt om je de gevraagde verzekeringsbemiddeling aan te bieden. Ze kunnen geraadpleegd worden door of meegedeeld worden aan verzekeringsmaatschappijen of andere verzekeringstussenpersonen in die mate dat die gegevens noodzakelijk zijn bij het verzenden van de door u gevraagde verzekeringsoffertes en, indien van toepassing, de uitgifte van jouw verzekeringscontract.

Indien je jouw akkoord gegeven hebt, kunnen de door je verstrekte gegevens doorgegeven worden aan de Verbruikersunie Test Aankoop om haar de mogelijkheid te geven je kennis te laten maken met haar diensten en de voordelen waar haar leden van kunnen genieten.

De verantwoordelijke voor de behandeling van de gegevens is de cvba Test Aankoop Verzekeringen, Hollandstraat 13 te 1060 Brussel. Je hebt toegang tot jouw persoonlijke gegevens om verbeteringen aan te brengen, jouw gegevens te laten verwijderen of om jouw keuze betreffende het gebruik van jouw gegevens te wijzigen. Je dient hiervoor geen kosten te betalen. Daarvoor, en voor elke klacht betreffende de bescherming van jouw gegevens die door Test Aankoop bewaard worden, volstaat het om ons schriftelijk te informeren op het hierboven vermelde adres of via het formulier Privacy. Bijkomende inlichtingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunnen verkregen worden bij het openbaar register, bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres Persstraat 35 te 1000 Brussel, tel: 02 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

Klachten en behandeling van geschillen

Test Aankoop Verzekeringen doet haar best om je de beste service te bieden en je toegang te geven tot de beste verzekeringen. In het geval van problemen, staan we voor jou klaar. Aarzel niet om ons jouw klachten mee te delen.

Wens je een klacht mee te delen, gebruik dan het Klachtenformulier

Indien je niet tevreden bent met ons antwoord kan je zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen op het volgende adres:

Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel - tel: 02 547 58 71 - Fax: 02 547 59 75 E-mail: info@ombudsman.as - website: www.ombudsman.as

Download het geheel van deze informatie in pdf-formaat